02188547223
تهران ، میدان ولیعصر
بنر تبلیغاتی

کانکس و کانتینر

مهمترین کاربرد کانکس در زمینه اسکان موقت می باشد اما کاربرد های دیگری نیز بعد ها به آن افزوده شد که باعث رشد این صنعت و تعامل آن با شهروندان گردید. ازجمله مهمترین آنها استفاده به عنوان کانکس های کارگاهی، کانکس های انتظامی، کانکس های خدمات شهری عمومی بوده که خدمات مختلفی را به مردم ارائه می کردند. کمی بعد تر نیز کاربرد هایی برای اسکان دائم خانوار مانند ویلایی و خانه های قابل حمل نیز در زیرشاخه محصولات تولید کنندگان سازه های پیش ساخته قرار گرفت و استقبال مشتریان از آن باعث گسترش فرهنگ پیش ساختگی در همه جای جهان از جمله ایران گردید.

بنر تبلیغاتی