02188547223
تهران ، میدان ولیعصر
بنر تبلیغاتی

موضوع جستجو: انواع پارتیشن دوجداره - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پارتیشن های اداری دو جداره : کوتاه به انواع مختلف دفتر کار نشان می دهد که امروزه کمتر از دیوارهای جداکننده با مصالح استفاده می شود و بیشتر پارتیشن بندی در شکل های مختلف مورد استفاده
۲ . پارتیشن بندی چیست؟ : بندی در انواع مکان های اداری, مسکونی و غیر مسکونی میتوان استفاده نمود و با تفکیک فضا چندین فضای کاربری طراحی و ایجاد کرد. پارتیشن ها به دو دسته ی ثابت
۳ . پارتیشن اداری تک جداره : طراحی فریم انواع مختلف پارتیشن تک جداره به گونه ای است که بتوان قفل و یراق روی این نوع پارتیشن نصب کرد. اما علاوه بر این مشخصات که در بین
بنر تبلیغاتی